Styrelsen Abborrkrokens Villaägareförening, 2019/2020

Postadress: Överby 5:1, Norrvägen, 139 75 Djurhamn

7b435322-9c58-4e7f-8d3e-954551f519c7jpg

Patrik Egervall
Ordförande
070-366 8100
 


 f5968f9e-3913-407e-8947-1f2209723146jpg

Jonas Schlyter
Kassör
0708-27 45 27

b9e4bd99-511a-45f3-bfdc-91c4afd4485fjpg

Patrik Julin
Ordinarie ledamot
070-241 55 24


(Foto kommer)

Marcus Sundberg
Ordinarie ledamot
070-755 88 06
eb82aeee-2f4e-4428-a1cb-c2c4a30c97a2jpg
Maria Lindhagen
Informationsansvarig
070-454 35 21

7d07584f-a573-4558-a642-5a489211f9cajpg

Christer Eriksson
Hamnkapten
070-852 0651

cbf7c5c8-9740-435a-b7f9-66547e80bf40jpg
Ola Grängfelt
Markansvarig
070-593 61 82


d826cb6c-12be-4c85-8b2b-f62efb5c7696png

Fredrik Hellberg
Suppleant
076-545 79 05

(Foto kommer)

Helena Stridh
Suppleant
070-445 14 52